Samvirket kulturhus


Fjaler kommune kjøpte Samvirket (gamle Coop-butikken) i Dale sentrum i 2018 med føremål om å lage eit kulturhus. Huset er no under renovering og skal etter planen vera ferdig fyrste halvdel 2023.

Plan for Samvirket kulturhus

Huset er tenkt brukt som møteplass for ungdom, kontor for Frivilligsentralen, BUA - utleigesentral for utstyr, produksjonslokale for teater og andre uttrykk og storsal med plass til ulike arrangement. 

Samvirket skal vera eit kulturhus for alle. Lag og organisasjonar kan leige bygget til sine arrangement

Framdrift

Entrepenørfirmaet Donar har starta restaureringsarbeidet med innvendig rivingsarbeid og tilleggsisolering av ytterveggar. Det må leggast inn nytt vassinntak til bygget. Ein er no i gang med å grave opp vegen mellom Samvirket og Firda billag for å få kople seg på hovudvassledning. I samband med dette arbeidet vil vegen verte stengt medan arbeidet pågår.

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 98 86 50 54