Dansesal ved Fjalerhallen

Dansesalen vart opna i 2019. Den vert i hovudsak bruk på ettermiddag av kulturskule og ulike lag og organisasjonar. 

Det er Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling Ingeborg Tysnes, tlf. 57 73 80 44 / epost: iot@fjaler.kommune.no som koordinerer utleiga.