Turstiar i kommunen

Fjaler kommune var med i eit prosjekt som hadde som mål å merke og rydde 20 turstiar i kommunen rundt 2010. Alle desse stiane er lagt ut på nettsida ut.no i tillegg til ein del andre stiar som har vore med på TiTur Dalsfjorden.

Link til ut.no finn du her

Det er frivillige lag og organisasjonar som merker og rydder turstiane våre. Dei gjer ein enorm innsats for at alle skal komme seg ut i naturen.