Frivilligsentralen

Frivilligsentralen koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ønskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta! 

Fjaler kommune er eigar av sentralen via øyremerka tilskotet til kommunen. Sentralen vart oppretta i 1995. Volontørtenesta starta opp i 1999. BUA Fjaler opna i mars 2019.

Her finn du oss:

Frivilligsentralen med Bua er stasjonert i gamle Fjaler ungdomsskule.

Adresse: Nikka vonens veg 36 (første inngang).

Planen er at den skal flyttast vidare til kulturhuset Samvirket i Dale sentrum når dette er ferdig renovert. Det skal etter planen skje fyrste halvår 2023.

Lik oss på Facebook

Rhona Thingnes
Leiar i frivilligsentralen
E-post
Telefon 57 73 80 20
Mobil 91 35 19 44