Fjalerprisen

Føremålet med Fjalerprisen er å gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen og å setje fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen kan delast ut annakvart år og består av eit kunstverk og prispengar på kroner15 000. Det er sett ned ei nemnd som vurderer innkomne og eigne forslag. Formannskapet avgjer om prisen skal utdelast.

Kandidatane skal i tråd med føremåla ha:

 • Profilert Fjaler kommune på ein positiv måte 
 • Bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet 
 • Bidrege særskilt til marknadsføring av Fjaler kommune 
 • Ytt ei ekstra innsats for å fremje nemnde verdiar

Send skriftleg og grunngjeve forslag til: 

Fjaler Kulturkontor
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Epost: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no / tlf. 57 73 80 44

Forslag på kandidatar må vera oss i hende innan 10. november 2022/2024/2026....

Tidlegare foreslåtte kandidatar vert teken med i vurderinga.

Tidlegare Fjalerprisvinnarar: 

Fjalerprisen erstatta to tidlegare prisar,- kulturprisen og næringsprisen.

Den har vore utdelt sidan 2008 - den fyrste tida årleg og frå 2018 annakvart år.
 

Desse har fått Fjalerprisen tidlegare:

 • 2008: Magne Bjergene
 • 2009: Straumsnes Mjølk og kjøt
 • 2010: Transplant/Ralston &Bau
 • 2011: Margrete Reisæter
 • 2012: Røde Kors Haugland rehabliteringssenter
 • 2013: Aksjon Dalsfjordbrua
 • 2014: Miriam Prestøy Lie og Torkil Sandsund
 • 2015: UWC
 • 2018: Bjarne Huseklepp
 • 2020: Fure idrettslag

 

KULTURPRISEN:
2007: Norvald Haaland
2006: Rønnaug og Ivar Haugen
2005: Svint idrettslag
2004: Ove Sunde
2003: Kari Grov
2002: Teatergruppa i Straumsnes UL
2001: Jorunn Arstein Nes
2000: Olav Hellebust
1999: Ingrid og Magne Fagerheim
1998: Kåre Antonissen
1997: Jørgen Alisøy
1996: Dale idrettslag
1995: Oddlaug Notsund
1994: Jubelhornet v/ Jan AH, Jørgen A, Andreas R, Eli B, Ane PØ
1993: Oddleif Fagerheim

NÆRINGSPRISEN:
2007: Yndestad Feriehus v/ Nina Yndestad
2006: Coop Dale BA
2005: Fjaler bakeri og konditori
2004: Leif Skår Røyrleggjarforretning A/S
2003: Blomstertorget AS/ Sunnfjord Gravferdsbyrå
2002: Fure Mekaniske
2001: Gunn`s butikk
2000: Magne Bjergene
1999: Matglede ANS
1998: Korssund Handel
1997: Fjaler Sparebank
1996:
1995: Åsnes skifabrikk
1994: Elis
1993: IPM Teknikk
 


 

Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 98 86 50 54