OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fjalerprisen

Føremålet med Fjalerprisen er å gje honnør for særleg innsats til beste for kommunen og å setje fokus på nyskaping, openheit og inkludering. Prisen kan delast ut annakvart år og består av eit kunstverk og prispengar på kroner15 000. Det er sett ned ei nemnd som vurderer innkomne og eigne forslag. Formannskapet avgjer om prisen skal utdelast.

Kandidatane skal i tråd med føremåla ha:

 • Profilert Fjaler kommune på ein positiv måte 
 • Bidrege særskilt til å utvikle Fjalersamfunnet 
 • Bidrege særskilt til marknadsføring av Fjaler kommune 
 • Ytt ei ekstra innsats for å fremje nemnde verdiar

Send skriftleg og grunngjeve forslag til: 

Fjaler Kulturkontor
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Epost: ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no / tlf. 57 73 80 44

Forslag på kandidatar må vera oss i hende innan 10. november 2022/2024/2026....

Tidlegare foreslåtte kandidatar vert teken med i vurderinga.

Tidlegare Fjalerprisvinnarar: 

Fjalerprisen erstatta to tidlegare prisar,- kulturprisen og næringsprisen.

Den har vore utdelt sidan 2008 - den fyrste tida årleg og frå 2018 annakvart år.
 

Desse har fått pris:

 • 2008: Magne Bjergene
 • 2009: Straumsnes Mjølk og kjøt
 • 2010: Transplant/Ralston &Bau
 • 2011: Margrete Reisæter
 • 2012: Røde Kors Haugland rehabliteringssenter
 • 2013: Aksjon Dalsfjordbrua
 • 2014: Miriam Prestøy Lie og Torkil Sandsund
 • 2015: UWC
 • 2018: Bjarne Huseklepp
 • 2020: Fure idrettslag
Ingeborg Tysnes
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 73 80 44
Mobil 988 65 054
Til toppen