Slikt kontaktar du barnevernet

 HAFS barnevernteneste har kontorlokale i 2. etasje på Fjalerhuset

Slik kontaktar du oss på dagtid:

 

Krisesituasjonar på kveld/helg

Vaktordninga er felles for kommunane Sunnfjord, Kinn, Bremanger, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan vente til neste arbeidsdag. Barnevernvakta vil vere bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak vil gi råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdere å rykke ut for å bistå meir aktivt i situasjonar.

Hege Tunestveit
Kontaktperson
E-post
Telefon 91 56 95 95
Rikke Telle Grytøyra
Koordinator
E-post
Mobil 45 63 71 68