OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Hjelpetiltak i heimen

Alle kan kome i ein vanskelege livssituasjonar der ein treng hjelp og støtte for å ivareta barna sine omsorgsbehov.

Du og din familie kan få hjelp av barnevernet i slike situasjonar. Hjelpetiltaka er tilpassa den enkelte familie sine behov, og skal ha som mål å føre til betring av dei utfordringane barnet og familien opplever.

Ulike hjelpetiltak som barne og foreldre kan få:

 • Råd og rettleiing 
 • Ansvarsgruppe  
 • Oppfølgingstiltak i heimen
 • Familieråd
 • Besøksheim  
 • Fritidsaktivitetar og evt. støttekontakt
 • Barnehage
 • Skulefritidsordning
 • Frivillig plassering i fosterheim eller institusjon
 • Økonomisk stønad 
 • Få hjelp til hybelopplegg
   

Les meir om dei ulike hjeletiltaka barneverntenesta kan gje på barne- ungdoms og familiedirektoratet sine heimesider


Kontakt barneverntenesta om du treng hjelp

Ta kontakt med Hafs barnevernteneste og gjer ei avtale. Når du møter opp til ei samtale vil du i lag med barnevernet kartlegge kva behov for hjelp og støtte din familie treng.

Kontakt Hafs barnevernteneste

Hege Danielle Skarstein
Barnevernkonsulent / Konstituert leiar
E-post
Mobil 948 26 150
Ingunn Mortensbakke
Barnevernkonsulent /nestleiar
E-post
Telefon 916 28 681
Til toppen