OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid for alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med særskilde behov i 5.-7. klasse.

Slik søkjer du

Du søkjer om SFO plass gjennom Visma Flyt Skule

Søk SFO plass gjennom Visma Flyt skole 
 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai kvart år. Du kan likevel søke om plass heile året. Du får svar på søknaden i god tid før skulestart.
 

Kva kostar SFO?

SFO betalingssatsar
Timar per veke Pris
Inntil 26 2760
Inntil 20 2360
Inntil 15 1880
Inntil 10 1450
Skulefeire 1200 per veke
Enkelt dagar 275 per dag
Ekstra timar 65 per time
Gebyr ved for seint henta barn 200 per halvtime
 • Alle elevar på 1. trinn får gratis kjernetid på SFO 12 timer i veka
 • Matpengar: kroner 320 per månad, der det er tilbod
   

Har du lågare inntekt kan du få lågare pris

Ingen familiar skal bruke meir enn maksimalt seks prosent av inntekta si til å betale for ein SFO-plass for elevar på 1. - 4. trinn. Det er gratis SFO for elevar på 5.–7. trinn med særskilte behov

Slik søker du

Søk om lågare foreldrebetaling for SFO
 

Vi behandlar søknader om lågare pris gjennom heile året. Om du søkjer etter 15. september, vert startdato den 1. neste månad. For søknader før 15. september vert startdato skulestart.

 • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det ut skuleåret. Du må difor søke på nytt kvart skuleår.
 • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden.
   

Rett til å klage

Du har rett til å klage om du ikkje får redusert pris. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Send klagen til Fjaler kommune gjennom eDialog - sikker elektronisk  eller per  post til Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.
 

Ferietilbod SFO

 • Dingemoen skule har ferietilbod i haust-, vinterferie og i sommarferien. I sommarferien 2022 er det ferietilbod i veke 25, 26, 31 og måndag/tysdag i veke 32.
 • Born som elles har ordinært SFO-tilbod har prioritet dersom det er fleire søkjarar til ferietilboda enn det skulen har kapasitet til å ta imot.
 • Du kan melde på i heile veker, ikkje enkeltdagar.
 • Tilbodet kjem i gang dersom det vert påmeldt minst 6 barn.
 • Søknadsfristen for ferietilbod er 20. april for sommarferie, og ein månad før haust- og vinterferie.
   

Korleis endre plass og seie opp plass

 • Endring og oppseiing av SFO plass gjer du i Visma Flyt skule.  Logg inn i Visma Flyt Skule
 • Oppseiingstida er ein månad frå den 1. i månaden. Dersom plassen vert sagt opp etter 1. april, må du betale for plassen resten av skuleåret.
   

Vedtekter for SFO i Fjaler kommune

Sjå vedtekter for Skulefritidsordninga (SFO) i Fjaler kommune (PDF, 698 kB)

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274
Jorunn Myklebust
Leiar skulefritidsordning
E-post
Telefon 57 73 81 63
Gøril Fristad
Rektor/styrar Våge skule og barnehage
E-post
Mobil 926 41 210
Magnhild Hoddevik
Rektor/styrar Flekke skule og barnehage
E-post
Telefon 57 73 80 77
Mobil 995 73 413
Til toppen