Kontakt mellom heim og skule - Visma Flyt skule

Vi brukar Visma Flyt Skule for å gjere kontakten mellom heim og skule enklare. Via nettside eller app kan du registrere fråvær, halde deg informert om timeplan, lekser og aktivitetar til barnet ditt. 

Føresette sin tilgang til Visma Flyt Skule

Som føresett kan du logge inn med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).
 

Innlogging til Visma Flyt Skule

Føresette brukar Visma Flyt Skule til

 • Sjekke at kontaktinformasjon- og personinformasjon for elev og føresette er rett.
 • Gi samtykke.
 • Følge med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar.
 • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar.
 • Søke, seie opp eller endre SFO-plass.
 • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.
 • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har.
 • Sende søknad om permisjon frå undervisninga (i inntil 2 veker). Send søknaden som melding til rektor.

Elevane sin tilgang til Visma Flyt Skule

Som elev loggar du inn med Feide via Elevportalen.

Innlogging til Visma Flyt Skule Elevportalen

Min skole- foresatt app

Visma har laga ein app for å gjere kommunikasjonen mellom heim og skule enklare.

Appen frå Visma heiter "Min skole - foresatt", og du finn den både på Google Play og i App Store. Appen har litt avgrensa funksjonalitet i høve til nettsida. Gjennom appen kan foreldre gjere følgande:

 • Melde skulen om elevfråvær. Gjeld ikkje permisjonar
 • Sende og motta andre meldingar til kontaklærar eller faglærarar til ditt barn
   

Ta kontakt med skulen om du treng hjelp

Dersom du har problem med innlogging til Visma Flyt Skule, eller treng rettleiing på korleis du brukar Visma Flyt Skule, ta kontakt med skulen. 

Eli -Terese Sande
Rektor Dingemoen skule
E-post
Telefon 57 73 81 61
Mobil 41 16 10 21