Melde feil på veg, gatelys, vatn og avløp

Fjaler kommune vil opprette eit enkelt skjema der du raskt kan melde inn feil på veg, gatelys, vatn og avløp. Inntil vidare kan de melde frå om feil per telefon og e-post. 

Slik meldar du i frå

Dette må du informere om i meldinga:

  • Tema for feilen (t.d. veg, gatelys, vatn eller avløp)
  • Gjer ei beskriving av kva feilen gjeld (t.d. Mørk lampe)
  • Oppgje dine kontaktopplysningar
  • Oppgje informasjon om kvar feilen er i kommunen
  • Skriv ein kommentar dersom du har fleire opplysningar
  • Merk emnefeltet i e-posten med "Melde feil - tema (t.d. gatelys)"

Meld inn feil per e-post: post@fjaler.kommune.no

Preben Nilsen
Ingeniør veg, vatn og avlaup
Ingeniør veg, vatn og avlaup
E-post
Telefon 57 73 80 48
Jostein Jarstad
Leiar driftsentralen
E-post
Telefon 90 72 00 57