Slik skaffar du deg vassmålar

Med vassmålar betaler du berre for det faktiske bruket ditt av vass- og avløp. 

Slik skaffar du deg vassmålar

Du må kontakte rørleggar. Rørleggar monterer vassmålaren og melder den inn til kommunen.

Nærings- og kombinasjonseigedom skal måle faktisk forbruk med vassmålar. 

Skjema for registrering av ny vassmålar

Les av vassmålaren

Vi sender ut påminning om avlesing av vassmålar i desember kvart år. Du registrer i elektronisk skjema:

Send inn skjema med vassmålarstand

Leif Helge Rivedal
Ingeniør kart og oppmåling
E-post
Telefon 57 73 80 46