OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Lærling i Fjaler kommune

Som lærling i Fjaler kommune inngår du lærekontrakt og tek delar av utdanninga på ein arbeidsplass i kommunen. Lærlingar har retter og pliktar som andre arbeidstakarar. Du har rett til å få den opplæringa som vert fastsett i læreplanen, men og plikt til å delta aktivt for å nå måla, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eiget arbeid. Læretida avsluttast med ei fagprøve. 

Fjaler kommune er ei godkjend lærebedrift innan

 • Helsearbeidarfaget
 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget
   

Vi kan tilby

 • Lærekontrakt og opplæringskontrakt
 • Mellombels tilsetting i Fjaler kommune som lærling/lærekandidat i 2 år
 • Løn under utdanning
 • Trivlege arbeidsplassar med godt læringsmiljø
 • Leiarar med fagleg/pedagogisk bakgrunn, dyktige instruktørar og rettleiarar
   

Meir informasjon for lærlingar finn du på nettsida til Vestland fylkeskommune

Informasjon om ledige læreplass

Ledig lærlingplass i Fjaler kommune vert publisert under ledige stillingar på heimesida til Fjaler kommune

Til toppen