Administrativ organisering

Slik er den administrative organiseringa i Fjaler kommune:


Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppe er sett saman av kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef teknisk og kommunalsjef helse- og omsorg. 
 

Kommunedirektør: Ola Hovland

Økonomisjef: Annikken Myklebust

Personalsjef: Wenche Elveseter

Kommunalsjef oppvekst: Kjell Roger Stien

Kommunalsjef teknisk: Connie Hovland

Kommunalsjef Helse- og omsorg: Kjersti Valvik

Kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling: Ingeborg Tysnes


Administrasjon/stab


Tenesteområda

 

Organisasjonskart over Fjaler kommune:

 

Organisasjonskart som visuelt viser Fjaler kommune sin organisasjonsstruktur. Ved hjelp av boksar og strekar ser ein kven som leiar og rapporterer til kven. Dette kan du og lese i  artikkelen. - Klikk for stort bilete