Varsel om sanering av kablar, stolpar og skap

Telenor skal utføre saneringsarbeid i Flekke, Halsnes, Loneland og Vassdalen

Det skal utførast saneringsarbeid av kablar, stolpar og skap for Telenor i områda Flekke, Halsnes, Loneland og Vassdalen.  Arbeid vil starte i veke 13 og halde fram til november 2024.

Til arbeidet vil det bli nytta motorkøyretøy (ATV) for transport av utstyr og mannskap.  Transporten vil foregå langs eksisterande stolpetraseer og til/frå offentleg veg.

Kart over områda: