Fjerning av julegrana i Dale

Julegrana i parken i Dale vert i dag hogd ned. Grunnen til dette er at den er stor, uhandterleg og vanskeleg å drifte. Dette er ei avgjerdsle Fjaler kommune har tatt i samarbeid med Butikknemnda i Dale.  Det vart veldig dyrt å få opp julelys i den store grana og det gav lite effekt.

Årets julegrantenning vert flytta til Melkeveien og vil gjennomførast 2. desember.  Vi vil sette opp eit midlertidig tre og vurderer om vi skal gjere dette kvart år eller plante ei ny gran i parken.