Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 
Aktuelt
Publisert 07.07.2015

Sjukeheimen i Dale har no fått motivasjonssyklar!  

Publisert 12.06.2015
Hammar

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Du kan då setje igang ei rekkje byggjeprosjekt utan å søkje kommunen.

Publisert 15.05.2015

Fjaler kommune har tilbod om kommunal brøyting av private vegar/gards- og grendevegar. Bestillingsskjema og informasjon finn du i artikkelen nedanfor.

Alle innmelde kontaktpersonar har fått tilbodet tilsendt. Andre som treng det, kan få det ved å kontakte Fjaler kommune, telefon 57738000. 

 

 

Publisert 07.05.2015
Kart viser genererte Isolinje som gjev ein peikepinn på høgdeforskjellen mellom NN1954 og NN2000.

Fjaler kommune innfører eit nytt NN2000 høgdegrunnlag i kartdata. Endringa vil gjelde frå 12 mai 2015. Kartdata som blir levert av Fjaler kommune, vil etter 12. mai 2015 ha andre høgdeverdiar (andre z-koordinatar) enn dei har i dagens NN1954 høgdesystem.

Publisert 04.05.2015

Norsk kulturforum kårar i 2015 Norges kulturkommune. Prossessen er i full gang, og dei ulike fylka har kåra og sendt inn sine kandidatar. Så også her i fylket. Årets kulturkommune i Sogn og Fjordane er Fjaler kommune.

Publisert 17.03.2015
Lavo under bygging

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane søkjer etter verjer for personar busette i Fjaler kommune og/ eller i nabokommunane.

 

Er du interessert? - her finn du meir informasjon om å vere verje. (PDF, 9 kB)