Kunnskapsprøve i alkohollova

Det er to typar kunnskapsprøver. Ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på restaurant/bar/pub. Skal du vere skjenkestyrar eller varastyrar for ein stad med sals- eller skjenkeløyve må du ha bestått kunnskapsprøva, og ha fylt 20 år.  

Kor kan du ta prøva?

Du tek prøva på Fjalerhuset i Dale. Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt.

Gjennomføring av prøva

 • Dette er ein fleirvalsprøve og består av 30 spørsmål. For å få bestått må du ha 24 rette svar.
 • Du vil få inntil 60 minutt til å svare på prøva. 
 • Du får fleire forsøk dersom du ikkje greier prøva første gongen.
 • Prisen for å ta prøva er 400 kroner kvar gong. 
 • Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøva.
 • Prøva er på norsk, og det er ikkje høve til å ha med tolk. Du kan bruke norsk/engelsk /engelsk-norsk ordbok. 
   

Kva er pensum?

 • Pensum for salsløyve: Kunnskap om alkohollova kap. 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
 • Pensum for skjenkeløyve: Kunnskap om alkohollova kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter. 
 • Du kan kjøpe materiell som nettkurs og "pensumhefte skjenke- og salgsbevilling", samt få teste deg sjølv på nettsida vinn.no.

Test deg sjølv i pensum på Vinn.no

Kva koster det?

Prisen er kroner 400 pr. prøve. Du kan ta prøven heilt til du består. Du må betale for kvar gong du tek prøven.

Tilrettelegging ved særskilde behov

Om du har dysleksi kan du få 30 min ekstra tid (krev legeattest).
Er du svaksynt, har lammelsar, nedsett hørsel eller andre utfordringar legg vi til rette så langt det lar seg gjere. Tilrettelegging må avtalast på førehand.

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøva får eit prøvebevis som det er viktig å ta vare på, det er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Vi lagar beviset medan du ventar eller vi kan sende det til deg digitalt.

Sølvi Tjugen
Konsulent personal- og organisasjon
E-post
Telefon 57 73 80 09