Koronatestar

Helsedirektoratet har avvikla ordninga om bestilling av hurtigtestar/sjølvtestar frå 31.12.2023. Vi tilbyr ikkje hurtigtestar i Fjaler etter 01.01.2024.

Diagnostikk og behandling av pasientar med covid-19 skal no skje på linje med andre infeksjonssjukdommar. Ordninga med bestilling av hurtigtestar/sjølvtestar frå Helsedirektoratet vart derfor avvikla 31.desember 2023.

Helsedirektoratet: Avvikler ordning om bestilling av hurtigtester