Vaksinering Covid-19 - Koronavaksine

Per no har ikkje Fjaler kommune koronavaksiner. Det er komen ei ny oppdatert koronavaksine og Folkehelseinstituttet (FHI) er litt på etterskot med utsending av denne. Vi kjem med ny informasjon når vi har motteke vaksina.

De nye oppdaterte vaksina er ein ny variant av Pfizer comirnaty, som blei godkjent for bruk i Noreg 01.09.2023. FHI opplyser om at det er den oppdaterte, nye vaksina som no skal nyttast til oppfriskingsdoser. Vi kjem til å opne for bestilling av timar i Remin når vi har motteke vaksina.

Folkehelseinstituttet si vaksineanbefaling for hausten 2023:

  • Personar som er 75 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar
  • Personar som er 65-74 år, og personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 
  • ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorlig grunnsjukdom

Informasjon og samtykke ved vaksinering av barn

Heidi Roos
Leiar helseteneste
E-post
Telefon 57 73 81 20
Janne Øksenberg
Leiar heimeteneste
E-post
Telefon 57 73 81 54