Jodtablettar

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik seier det er lite sannsynleg at det blir nødvendig å ta jodtablettar i Noreg som følgje av situasjonen i Ukraina.

Les på heimesida til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om Jodtabelettar ved atomulykker

Jodtablettar i Fjaler kommune

Dersom vi skulle få ein situasjon der Kriseutvalet for atomberedskap gjev råd om å ta jodtablettar, vil rådet gjelde for:

  • born og unge under 18 år
  • gravide og ammande
  • og ved svært alvorlege ulukker kan òg andre vaksne under 40 år få råd om å ta jodtablettar.
     

I Fjaler kommune har barnehagar, skular og helsestasjon ager av jod-tablettar. Det er vidare tilrådd at jod-tablettar er ein del av eigenberedskapen i husstandar med vaksne under 40 år. 
 

Les på dsa.no om kva du kan gjere for å beskytte deg ved ei atomulukke