Skjemaoversikt

Her finn du ei oversikt over tilgjengelige skjema. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn elektronisk. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Postadresse: Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord

Folkevalde
Helse og sosial
Kultur og fritid
Løyve
Næring
Skule, barnehage, SFO
Teknisk
Ymse