Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Velkommen til søknadssenteret

Elektroniske skjema:

For å kunne mellomlagre eit skjema for innsending, eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema med referansenummer, må du logge inn. Du vil òg få førehandsutfylt registrerte brukaropplysningar i dei ulike skjema du nyttar. Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

I personvernerklæringa fortel vi korleis vi handterer informasjonen som vert sendt inn gjennom elektroniske skjema:

Personvernerklæring elektroniske skjema

Papirskjema

Papirskjema (PDF) fyller du ut og sender til oss per post til: Fjaler kommune, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

Alkohol og servering
Borgarleg vigesl
Helse, omsorg og sosial
Innsyn
Kultur og fritid
Næring
Skjema for tilsette
Skule, barnehage, SFO
Teknisk