Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Velkommen til søknadssenteret

På denne sida finn du både skjema for utskrift og elektroniske skjema. Elektroniske skjema kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Papirversjonar må du skrive ut og sende i posten til:
 

Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

 

I personvernerklæringa fortel vi korleis vi handterer informasjonen som vert sendt inn gjennom elektroniske skjema.

Folkevalde
Helse og sosial
Kultur og fritid
Løyve
Næring
Skule, barnehage, SFO
Teknisk
Ymse