• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Eigenmelding for tuberkulose og MRSA

Personlege opplysningar

Skjema for eigenmelding Tuberkulose og MRSA-test gjeld for:

 • Helsearbeidarar i helse- og sosialtenesta
 • Lærarar og andre i stilling knytt til barneomsorg
 • Vikarar og personar i opplæring, hospitering og utplassering på arbeidsplassen

Framgangsmåte:

 • Arbeidstakar fyller ut ved tilsetjing og før start i arbeid, også etter permisjonar
 • Arbeidsgjevar vurderer om arbeidstakar treng ny undersøking i helsetenesta og gjev melding om dette til arbeidstakar
 • Arbeidstakar bestiller sjølv timeavtale for eventuell kontroll i helsetenesta.

For nærare informasjon, sjå:

Tuberkuloserettleiar (fhi.no)

Forskrift om tuberkulosekontroll (lovdata.no)

Oversikt over land med høg førekomst av Tuberkulose (fhi.no)

Generelt om MRSA (fhi.no)


Personlege opplysningar
/
Vel arbeidsstad frå nedtrekkslista
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader