• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Innmelding av interesse til å vere meddommar

Informasjon om meddommarordninga

Du kan nytte dette skjema for å sende inn di interesse til å vere meddommar i lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten eller skjønnsmedlem.

Frist for innmelding er 22.april 2024

Scroll ned på sida og trykk "neste" for å starte utfylling.


Kort om oppgåva:

 • du skal avgjere skuldspørsmål saman med andre meddommarar og fagdommarar
 • du kan rekne med å verte kalla inn 1 til 3 gonger i året (det kan variere)
 • du har møteplikt
 • du får vanlegvis fri frå jobb for å utføre vervet.
 • Tapt arbeidsforteneste vert erstatta
 • du vert valt for 4 år
 • du får opplæring

Kven kan vere meddommar?

 • Du må vere folkeregistrert i Fjaler kommune
 • du må vere mellom 21 - 70 år
 • du må kunne snakke og forstå norsk
 • du må vere norsk eller nordisk statsborgar
 • du må vere registrert som busett i Norge dei siste 3 åra
 • du må vere lovlydig (du vert vandelsvurdert, jf. domstollova § 72
 • du er ikkje under offentleg gjeldsforhandling, konkursbehandling, eller i konkurskarantene, jf. domstollova § 70 (3)


Meddommarutval 2025 - 2028
Før 1. juli 2024 skal kommunane velje meddommarar. Innan 1. november 2024 skal fylkeskommunar har rapportert inn skjønnsmedlemmer.


Meir informasjon om meddommarordninga?

Du finn meir informasjon om meddommarordninga på nettsida til Norges domstoler

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader