Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Vallister og politiske parti

På Vestland Fylkeskommune sin nettside finn du oversikt over lister til stortingsvalet 2021 frå Sogn og Fjordane: 

Lister til stortingsvalet 2021 frå Sogn og Fjordane - vlfk.no 

Sjølv om mange fylke er vorte slått saman, vil valdistrikta ved stortingsvalet tilsvare dei gamle fylkesgrensene (justert for dei kommunane som har endra fylkestilhøyrsle). Det betyr at dei 19 fylkene som eksisterte før regionreformen, framleis er valdistrikta i stortingsvalet, og ikkje dei 11 nye fylkene.