Vallister og politiske parti

På Vestland Fylkeskommune sin nettside finn du oversikt over lister til stortingsvalet 2021 frå Sogn og Fjordane: 

Lister til stortingsvalet 2021 frå Sogn og Fjordane - vlfk.no 

Sjølv om mange fylke er vorte slått saman, vil valdistrikta ved stortingsvalet tilsvare dei gamle fylkesgrensene (justert for dei kommunane som har endra fylkestilhøyrsle). Det betyr at dei 19 fylkene som eksisterte før regionreformen, framleis er valdistrikta i stortingsvalet, og ikkje dei 11 nye fylkene.