Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Førehandsrøysting

Frå 10. august opnar vi for den ordinære førehandsrøystinga. Den varer fram til 10. september. Vi oppfordrar så mange som råd til å førehandsrøyste ved valet i år. Dette er ei tilråding frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, for å spreie veljarane mest mogleg og unngå kødanning på valdagane.

I førehandsrøysteperioden kan du røyste i alle kommunar i landet. Når du røystar i ein annan kommune enn du er manntalsført i, vert røystegjevinga di så sendt til heimkommunen din. Du er sjølv ansvarleg for å røyste på eit tidspunkt som gjer at røystegjevinga di kjem inn til valstyret innan kl.17 dagen etter valdagen.

Hugs at det ikkje er mogleg å angre på røystegjevinga. Dersom du røystar på førehand kan du ikkje røyste på nytt, heller ikkje på valdagen. 
 

Opningstid for førehandsrøysting 10. august til 10. september på Fjalerhuset

 • Måndag - fredag frå klokka 08.00–15.00
 • Langope: måndag 30. august, klokka  08.00–18.00
 • Langope: torsdag 2. august, klokka  08.00–18.00
 • Langope: måndag 6. august, klokka  08.00–18.00
 • Langope: torsdag 9. august, klokka  08.00–18.00
   

 

Opningstid for tidligrøysting 1. juli - 9. august

Ordninga med tidlegrøysting er først og fremst retta mot veljarar som ikkje har høve til å røyste i den ordinære førehandrøysteperioden eller på valdagen.Tidlegrøysteperioden er frå 1.juli til 9. august.

I Fjaler kommune kan du nytte deg av tidlegrøysting etter avtale på Fjalerhuset kvardagar mellom 08.00 og 15.00. 

Avtale tidlegrøysting

Skal du røyste frå utlandet eller på Svalbard?

Veljarar som bur eller oppheld seg i utlandet kan førehandsrøyste hos utanriksstasjonar eller oppnemnde røystemottakarar. Svalbard og Jan Mayen er omfatta av dei same reglane som utanriksrøystegjeving. 

Det er mogleg å røyste frå utlandet, Svalbard og Jan Mayen frå 1.juli. 

Røyste heime

Dersom du er sjuk eller ufør kan du søke om å få  førehandsrøyste heime. Du skal også røyste heime dersom du er i isolasjon etter § 4 i Covid-19-forskrifta.

Fristen for å søke om heimerøysting er måndag 6. september 2021.

Du kan ringe sentralbordet til Fjaler kommune på telefon  57 73 80 00 (09.00 - 14.00) for å gjere avtale om heimerøysting.

 

Røystegjeving på utdanning-, helse- og omsorgsinstitusjonar

I perioden frå 16. august er det mogleg å førehandsrøyste ved helse- og omsorgsinstitusjonane. Dato og tidspunkt kjem vi tilbake til.

Du kan røyste ved:

 • Røde Kors Hauglandssenteret
 • Dale vidaregåande skule
 • Fjaler sjukeheim
   

Huge legitimasjon

Legitimasjonen må innehalde namn, fødselsdato og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilde.