Ungdommens kommunestyre

Ungommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak

Minijekt. Ove Losnegård, partslaget Bakkejekta - Klikk for stort bilete

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2015-2016

Ungdommens kommunestyre 2015-2016
NamnSkule
Sondre HaugenDale vidaregåande skule
Fredrik Moracchioli LuraUWC
Åsta Johanne SætenesDale vidaregåande skule
Marte HusekleppDale vidaregåande skule
Pernille NedrebøFjaler ungdomsskule
Viljar Solheim LøkkebøFjaler ungdomsskule
Robin StokkeUWC
Publisert av Kårhild Hustveit. Sist endra 05.11.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering