Ungdommens kommunestyre

Klikk for stort bilete

Ungdommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak
     

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2018-2019

Ungdommens kommunestyre 2018-2019
Ungdommens kommunestyre 2018-2019
Namn Verv E-post Skule
Andres Foroud Heybaran Leiar a.heybaran@yahoo.com UWC
Harald Nyland Nestleiar nylandharald@gmail.com Dale vidaregåande skule
Elise Authen Sekretær elise.be.authen@gmail.com UWC
Heiki Hauge heikihauge@outlook.com Dale vidaregåande skule
Sigrid Felde sigrid.felde@outlook.com Fjaler ungdomsskule
Håvard Hovland hovhav@outlook.com Fjaler ungdomsskule
Anthony Sagastume antmansince2005@gmail.com Våge ungdomsskule
Marlena Rivera marlena.rivera03@gmail.com Våge ungdomsskule
Oversikt over medlemmar i ungdommens kommunestyre året 2018 - 2019