Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Ungdommens kommunestyre

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

Ungdommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak
     

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2019-2020

Oda Kvalavåg Hausberg frå UWC vart vald til ordførar

Mantas Karveckis (UWC) vart vald til varaordførar

Malene Valvik frå Dale VGS

Ine Ulvik Fristad (Dale VGS)

Helene Lutentun (Dale VGS)

Laura Knudsen-Bøthun (FUS)

Sigrid Høgseth Felde (FUS)

Anna Skår Midtbø (Våge Ungdomsskule)

Anthony Sagastume (Våge ungdomsskule)