Ungdommens kommunestyre

Ungommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak

ukm.jpg - Klikk for stort bilete

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

 

 

Ungdommens kommunestyre 2017-2018

Ungdommens kommunestyre 2017-2018
Namn Skule
Olivia S. Sancherz UWC
Hanne Hauge Ulvik Dale vidaregåande skule
Mia Ulvik Fristad Dale vidaregåande skule
Elise Hovland Dale vidaregåande skule
Jana Grosse Våge ungdomsskule
Marlena Sophia Rivera Våge ungdomsskule
Olivia S. Sancherz UWC
Håvard Hovland Dale vidaregåande skule
Oversikt over medlemmar i ungdommens kommunestyre åre 2017 - 2018