Ungdommens kommunestyre

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

Ungdommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak
     

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2019-2020

Oda Kvalavåg Hausberg frå UWC vart vald til ordførar

Malene Valvik frå Dale VGS vart vald til varaordførar

Ine Ulvik Fristad (Dale VGS)

Helene Lutentun (Dale VGS)

Laura Knudsen-Bøthun (FUS)

Sigrid Høgseth Felde (FUS)

Mantas Karveckis (UWC)

Anna Skår Midtbø (Våge Ungdomsskule)

Anthony Sagastume (Våge ungdomsskule)