Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

 

Ungdommens kommunestyre

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

Ungdommens kommunestyre (UK) skal

  • vere kontaktledd for elevråda i kommunen og ungdomsorganisasjonar
  • vere høyringsinstans for kommunen i saker som vedkjem ungdom
  • vere eit bindeledd mellom ungdommen og kommunen der dei unge kan uttrykkje seg og utvikle seg politisk
  • tildele årlege budsjettmidlar etter eigne vedtak
     

Representantane i UK skal veljast frå Våge ungdomsskule, Fjaler ungdomsskule, Røde Kors United World College og Dale vidaregåande skule. Det blir valt nytt UK kvart år.

 

Ungdommens kommunestyre 2019-2020

Oda Kvalavåg Hausberg frå UWC vart vald til ordførar

Malene Valvik frå Dale VGS vart vald til varaordførar

Ine Ulvik Fristad (Dale VGS)

Helene Lutentun (Dale VGS)

Laura Knudsen-Bøthun (FUS)

Sigrid Høgseth Felde (FUS)

Mantas Karveckis (UWC)

Anna Skår Midtbø (Våge Ungdomsskule)

Anthony Sagastume (Våge ungdomsskule)