Tidlegare ordførarar og kommunegrenser

Frå Holmedal prestegjeld til Fjaler kommune 

Bygdene i Dalsfjord-regionen heitte frå gamalt av «Holmedal prestegjeld». I 1755 vart prestegjeldet delt i to, til Indre Holmedal og Ytre Holmedal prestegjeld. Det siste vart ved innføringa av formannskapslovene i 1837 til Ytre Holmedal kommune. Fyrste ordførar var Johan Widing Heiberg Landmark og dei første formannskapsmøta vart haldne i tingstova på Tross i Dale.

I 1895 stod det første kommunehuset ferdig, og frå same tid vart det etter framlegg frå ordførar David O. Bakke flagga med reint norsk flagg når kommunestyret samlast. Kommunen førte møtebøkene på nynorsk frå 1896, og var såleis ei av dei første kommunane i fylket som tok i bruk nynorsk som administrasjonsmål.

 

I 1911 bytte Ytre Holmedal namn til Fjaler kommune, medan Indre Holmedal vart Gaular kommune.

I 1942 skjedde ei lita grenseregulering mellom Guddal og Vadheim ved at gardane Skitnevik og Byrkjosen vart ført over frå Fjaler til dåverande Kyrkjebø kommune (seinare Høyanger kommune)

Ved kommunereguleringa i 1964 skjedde ingen endringar i Dalsfjordregionen. Dette hadde samanheng med at vegnettet enno ikkje var bygd ut og at sjøferdsla knytte folk saman.

 

I 1980 sto nytt kommunehus ferdig i Dale - Fjalerhuset.

Den store kommunereguleringa langs Dalsfjorden kom først i 1990, då kommunegrensa mellom Fjaler og Askvoll vart lagt etter fjorden: Sørsidebygdene Fure, Grytøyra, Korssund, Våge og Folkestad vart overførde frå Askvoll til Fjaler. Nordsidebygdene Helle, Vårdal, Holmedal, Rivedal og Fossedal vart overførde frå Fjaler til Askvoll, og dei austlegaste grendene på nordsida frå Laukeland til og med Kleppe vart overført frå Fjaler til Gaular kommune.

(Kjelde: NRK fylkesleksikon)

 

I 2013 vil Dalsfjordsambandet med brua stå ferdig og knyte heile Dalsfjord-regionen saman.

 

Her kan du kikke på ordførarane i Ytre Holmedal kommune frå 1837 - 1911 og i Fjaler kommune frå 1911 og fram til i dag. Under 2. verdskrigen var ordførar innsett av krigsmakta i perioden 1942-45.

Klikk på bilete og pilene og du får sjå ordførarane i kronologisk rekkjefølgje. Bileta heng i dag i kommunestyresalen i Fjalerhuset, Dale.

Ordførar 1837-1848 J.W. Landmark, prokurator. Seinare politimeister i Sogn.  Ordførar Bertel Vonen, korpssmed. Periode 10.04.-13.11.1848 Sokneprest P.L. Smith. Ordførar 1856-1857 og 30.09.1858-10.03.1860 Ordførar O.M. Wettergren, prokurator. Periode 01.01.-30.08.1858 Ordførar Ole M. Bakke, bonde. Periode 10.03.1860-19.12.1863 og 1876-1879 Ordførar Peder C. Mork, bonde og lærar. Periode 1864-1867. Ordførar Johan Vonen, korpssmed. Periode 1868 Ordførar Jens J. Kalstad, kyrkjesongar. Periode 1869-1871. Mons Huustveit, bonde og amtsagronom. Ordførarperiode 1872-1875 og 1892-1895. Ordførar L. Larsen, landhandlar. Periode 1880-1891. Ordførar David O. Bakke, bonde, lensmann. Periode 1896-1898 og 1905-1910. Ordførar bonde Ole A. Skarstein. Periode 1899-1904 Kyrkjesongar Øystein Sørebø. Ordførar 1911 - 1913 14) Ordførar Andreas Sande, kyrkjesongar Periode 1914-1916 og 1920-1928. Bonde Ola J. Espedal. Ordførar 1917-1919. Bonde, fanejunker Knut Bakkebø. Ordførar 1929-1934. Kyrkjesongar Ragnvald Fagerheim. Ordførarperiode 1935-40 og 14/8 1945-49 Bonde, kaptein Søren K. Hauge. Ordførarperiode 1941 - 8/2 1942 og 1948 - 1959 Bonde D.M. Huustveit. Ordførarperiode august 1945. Bonde Jonas Mork. Ordførar 1/1 1960 - 30/6 1961 21) Fabrikkeigar Aksel Hovland. Ordførar 30/6 1961 - 31/12 1963. Venstre. 22) Lensmann Gustav Stavøstrand. Ordførar 1/1 1964 - 31/12 1967. Venstre. 23) Lærar Ola Sørebø. Ordførar 1/1 1966 - 31/12 1967. Venstre. 24) Bonde Andreas Sande. Ordførar 1/1 1968 - 31/12 1971. Senterpartiet. 25) Fabrikkarbeidar Arne Barsnes. Ordførar 1/1 1972 - 31/12 1975. Arbeidarpartiet. 26) Takststyrar Kåre Kleppe. Ordførar 1/1 1976 - 31/12 1981. Senterpartiet. 27) Arbeidsformann Trygve Bjaanes. Ordførar 1/1 1982 - 31/12 1987. Arbeidarpartiet. Næringsdrivande Magnar Vagstad. Ordførar 1/1 1988 - 31/12 1989. Arbeidarpartiet. Veterinær Rasmus Felde. Ordførar 1/1 1990 - 31/10 1995. Senterpartiet. 30) Lærar Arne Kyrkjebø. Ordførar 1/11 1995 - 31/7 2002. Arbeidarpartiet. Arbeidsleiar Jan Ulltang. Ordførar 1/8 2002 - 30/9 2003. Senterpartiet. Konsulent Arve Helle. Ordførar 30/9 2003 - noverande ordførar. Arbeidarpartiet.
Publisert av Margrete Reisæter. Sist endra 25.02.2015 16:51 av Ulvik, Elin Ullebø
 
 
Login for redigering