Kjetil Felde
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 80 52
Mobil 970 32 034