Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus?
Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 

 

Informasjon for folkevalde

Møteportal 
 

Lenke til politikarportal
 

Reglement for politiske utval

 

Delegering

 

Innsyn

 

Godtgjersle

Aktuelle nettstader

 

Aktuelle lover

Kjetil Felde
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 80 52
Mobil 970 32 034