Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Fjaler kommune sin planstrategi for 2020-2023 er lagt ut til høyring.


Norconsult AS er engasjert av Fjaler kommune til å utarbeide eit plankonsept og detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på Bjerga.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til endring av kommunedelplan for Dale lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.

  

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vert framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring.