Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Koronavaksinering i Fjaler kommune


Vi oppfordrar alle som ennå ikkje har fått vaksinen til å bestille seg time så fort som mogleg. 

Timar til vaksinering i januar og februar:

  • Onsdag 26. januar på ettermiddag/kveld
  • Torsdag 3. februar på dagtid

Gå inn på timebestilling.remin.no/fjaler  for å bestille time.


Drop-in:
Onsdag 26. januar er det ope for drop-in frå klokka 16.00 i idrettshallen. Det er også høve til å bestille time på førehand.

 

Slik bestiller du time til vaksinering:

Følg denne lenka for elektronisk timebestilling (innlogging via BankID gjennom kodebrikke eller BankID på mobil):

https://timebestilling.remin.no/fjaler


Har du ikkje bankID eller av andre grunnar ikkje får bestilt time sjølv, kan du ringe Fjaler kommune sitt sentralbord på telefon 57 73 80 00.

Avbestilling eller endring av timen:

Ynskjer du å avbestille eller endre timen, må du kontakte Fjaler kommune på sentralbordet 57 73 80 00 (kvardagar mellom 09 og 14) så raskt som mogleg.
 

Vaksinasjon grunnvaksinering

Vaksinasjon grunnvaksinering
Gruppe Vaksinasjon Intervall / informasjon
Alle som har fylt 18 år og eldre som ikkje har starta grunnvaksinering Bør ta to doser med mRNA vaksine så snart som mogleg. Fekk du Pfizer som første dose må du ha minimum 3 veker før dose 2. Fekk du Moderna som første dose må du ha minimum 4 veker før dose 2.
Alle med alvorleg svekka immunforsvar Bør ta 3 doser mRNA- vaksine som ein del av grunnvaksinering

Vaksinasjon - grunnvaksinering barn og ungdom

Vaksinasjon - grunnvaksinering barn og ungdom
Gruppe Vaksinasjon Merknad/ informasjon
Ungdom født 2003, 2004 og 2005 Bør ta to doser med MRNA-vaksine. Dei som er fylt 18 år kan ta oppfriskingsdose 20 veker etter dose 2 i grunnvaksineringa.
Ungdom født 2006, 2007, 2008 og barn født 2009 Kan ta vaksine dose 1 dersom føresatte/barnet sjølv ynskjer det. Kan ta vaksine dose to dersom føresatte/barnet sjølv ynskjer det. Om barnet/ungdommen ikkje er fylt 16 år må dei ha med seg samtykkeskjema til vaksineringa. Det er viktig at begge føresette signerer samtykkeskjemaet.
Barn født 2010 til 2016 og barn som er født i 2017 som er fylt 5 år. NB: Fjaler kommune er ikkje klar til å starte med vaksinasjon for barn i denne gruppa endå. Det krev logistikk og planlegging - vi kjem difor tilbake med meir informasjon så snart vi er klar. Føresette kan kan la sitt barn vaksine. Det er mest aktuelt for barn med kroniske sjukdommar, familiar der barn har nærkontakt med personar med særleg behov for å bli beskytta og barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til eller opphalde seg i land med sårlegare helseteneste. Ei dose er vurdert til å gje best nytte-ulempebalanse, men det er mogleg å gje dose 2 etter 8-12 veker.

* Merknad: Der det står "bør" er det ei tydleg anbefaling at ein tek vaksinen. Der det står "kan" må ein sjølv vurdere nytten ut i frå eigen situasjon.

Samtykkeskjema barn 12–15 år
I forkant av vaksineringa må føresette fylle ut samtykkeskjema. Det er viktig at begge føresette signerer samtykkeskjemaet ved vaksinering av barn som ikkje har fylt 16 år på vaksinasjonsdagen:

Vaksinasjon oppfriskingsdose

Vaksinasjon oppfriskingsdose
Gruppe Vaksinasjon Intervall / informasjon
Alle over 45 år og eldre Bør ta ei oppfriskingsdose Så snart det har gått 20 veker sidan dose 2
Alle 18-44 år med underliggande risikotilstandar Bør ta oppfriskingsdose Så snart det har gått 20 veker sidan dose 2
Alle med alvorleg svekka immunforsvar Bør ta oppfriskingsdose (dose 4) 3 månadar etter at dei tok dose 3. Du må ta med dokumentasjon frå behandlar på at du er i gruppa som skal ha dose 4 ved frammøte til vaksinering.
Alle andre 18–44 år Kan ta ei oppfriskingsdose Det må ha gått minimum 20 veker sidan dose 2

* Merknad: Der det står "bør" er det ei tydleg anbefaling at ein tek vaksinen. Der det står "kan" må ein sjølv vurdere nytten ut i frå eigen situasjon.
 

Meir informasjon om koronavaksine

På FHI sine sider kan du lese meir om koronavaksine: www.fhi.no/kvp

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksineprogrammet som kommunane skal tilby sine innbyggjarar. Koronavaksinen er gratis.