Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Status koronavaksinering i Fjaler kommune

Vi vaksinerer no gruppe 4, 65 – 74 år og innbyggarar som er i høg risikogruppe. Vi har motteke liste over innbyggarar i risikogrupper frå legekontoret. Prioriteringane er gjort av fastlegen. Både i gruppa 65 – 74 år og i gruppa høg risiko vil vi kontakte innbyggarane etter alder. 

Slik bestiller du time til vaksinering

Følg denne lenka for elektronisk timebestilling (innlogging via BankID gjennom kodebrikke eller BankID på mobil):

 

 

Viss alle timane er reservert når du logger inn kan du logge inn igjen etter nokre dager for å sjå om det har kome nye timar. I veke 20 vil det ikkje bli lagt ut nye timar.

Har du ikkje bankID eller av andre grunnar ikkje får bestilt på internett kan du ringe Fjaler kommune sitt sentralbord på telefon 577 38000 vekedagar mellom 09:00 og 14:00.

 

Vi har per no sendt ut sms til alle i høgrisikogruppa, og dei i gruppe 4, 65–75 som er fødde til og med år 1956. Er du i denne gruppa og ikkje har blitt kontakta må du ta kontakt med sentralbordet til Fjaler kommune for å bestille time.

 

Er du ikkje i den prioriterte gruppa, vil du framleis kunne logge deg inn i den elektroniske løysinga. Du får då tilbod om å registrere deg på venteliste. Ventelista gjev kommunen eit anslag på kor mange som ynskjer seg vaksine i dei ulike gruppene. Ver merksam på at du framleis må bestille time når det er din tur.

 

Framdrifta på vaksineringa er styrt av tilgangen på vaksiner

Fjaler kommune har meldt Folkehelseinstituttet (FHI) at vi har god kapasitet til å administrere ut til innbyggarane dei vaksinedosane vi får frå dei. Det vil sei at framdrifta i vaksineringa i Fjaler er styrt av tilgangen på vaksiner.

 

Status vaksinering - grafisk framstilling
 

Klikk for stort bilete 

* Fastlegane har laga liste over innbyggarar i risikogruppe. På bakgrunn av diagnose er dei plassert i gruppe 1 høgrisiko eller gruppe 2 underliggande sjukdom. Gruppe 1 og 2 kjem i forskjellige prioriteringsgrupper. 

*I denne samanhengen betyr "Vaksinering ferdig" at alle innbyggjarane i gruppene har fått tilbod om dose 1 av koronavaksine, dei er ikkje nødvendigvis fullvaksinerte.

 

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksineprogrammet som kommunane skal tilby sine innbyggjarar. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

På FHI sine sider kan du lese meir om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet: www.fhi.no/kvp
 

Prioriterte grupper

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt å ta koronavaksinen. Basert på råd frå FHI har regjeringa kome med følgande prioritering: Sjå prioriteringsrekkjefølga for koronavaksine.

 

Informasjon til deg som har fått første dose med AstraZeneca vaksine:

Fjaler kommune har sendt ut sms og brev med informasjon om mRNA vaksine som dose 2 til dei som fekk AstraZeneca i mars. Har du ikkje fått vår sms kan du ta kontakt med sentralbordet på telefon 57738000. Vi vet førebels ikkje når vi får vaksinedosene men vil sende ut sms til dei som har takka ja til mRNA som dose 2 når vi får ein dato.

Informasjon frå FHI:

 

Informasjon til deg som fekk tilbod om AstraZeneca før den ble trekt tilbake:

AstraZeneca ga oss moglegheit til å hoppe i vaksinekøen og starte på dei som er under 65 før vi var ferdige med dei som er over 65 og i høgrisikogruppa.  Da vi ikkje lenger kunne gi AstraZeneca-vaksinen måtte vi fortsette med vaksinasjonskøen og gjere ferdig gruppe 4 (over 65 og høgrisiko) før vi kunne gå vidare i køen. Vi er snart ferdig med gruppe 4, og alle som fekk sms om AstraZeneca og ikkje takka nei til vaksine vil få sms med tilbod om ny vaksine når vi startar på gruppe 5.