Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Status koronavaksinering i Fjaler kommune

Vi held no på å vaksinere i gruppe 9 (alder 45-54 år), gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år)
og gruppe 11 (alder 25-39).

Illustrasjon av vaksine - Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet


Vi har opna for at alle fødd til og med 1995 og alle fødd i år 1997- 2003 kan bestille seg time. 

No skal alle i gruppe 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 og 10 ha fått tilbod om vaksine. Er du i disse gruppene og ikkje har fått tilbod om vaksine kan du logge inn for å bestille time på lenka under eller ta kontakt med sentralbordet til Fjaler kommune for å få hjelp.


Slik bestiller du time til vaksinering

Følg denne lenka for elektronisk timebestilling (innlogging via BankID gjennom kodebrikke eller BankID på mobil):

 

https://timebestilling.remin.no/fjaler

 

Viss alle timane er reservert når du logger inn, eller du ikkje har moglegheit til å ta vaksine på dagane med ledig time, kan du logge inn igjen etter nokre dagar for å sjå om det har kome nye timar. Vi brukar å legge ut nye timar fredag ettermiddag eller måndag. 

Du vil få time til dose 2 når du får første dose med vaksine. FHI anbefaler no 12 veker mellom dosane, men har signalisert at dette vil endre seg etter kvart.

Har du ikkje bankID eller av andre grunnar ikkje får bestilt på internett kan du ringe Fjaler kommune sitt sentralbord på telefon 577 38000 vekedagar mellom 09:00 og 14:00.

Er du ikkje i den prioriterte gruppa, vil du framleis kunne logge deg inn i den elektroniske løysinga. Du får då tilbod om å registrere deg på venteliste. Ventelista gjev kommunen eit anslag på kor mange som ynskjer seg vaksine i dei ulike gruppene. Ver merksam på at du framleis må bestille time når det er din tur.

Systemet vi nyttar til timebestilling, Remin, er sett opp sånn at du sjølv kan klikke deg fram til ei risikogruppe, i tillegg er det diverre nokon som er registrert i feil gruppe i Remin. Vi ser at dette skapar ein del forvirring fordi fleire loggar inn og ser at dei er i ein gruppe vi er ferdige med. Vi er no ferdige med å kalle inn alle dei vi har fått beskjed om frå legekontoret. Med mindre vi får beskjed frå ein lege om å prioritere deg vil du verte kalla inn basert på alder, uavhengig av kva risikogruppe du får opp når du loggar inn i Remin.

Framdrifta på vaksineringa er styrt av tilgangen på vaksiner

Fjaler kommune har meldt Folkehelseinstituttet (FHI) at vi har god kapasitet til å administrere ut til innbyggarane dei vaksinedosane vi får frå dei. Det vil sei at framdrifta i vaksineringa i Fjaler er styrt av tilgangen på vaksiner.

 

Status vaksinering - grafisk framstilling  

 

Vaksinering er ferdig for gruppe 1-9, vaksinering pågår for gruppe 10 og 11 - Klikk for stort bileteStatus vaksinering veke 30 

* Fastlegane har laga liste over innbyggarar i risikogruppe. På bakgrunn av diagnose er dei plassert i gruppe 1 høgrisiko eller gruppe 2 underliggande sjukdom. Gruppe 1 og 2 kjem i forskjellige prioriteringsgrupper. 

*I denne samanhengen betyr "Vaksinering ferdig" at alle innbyggjarane i gruppene har fått tilbod om dose 1 av koronavaksine, dei er ikkje nødvendigvis fullvaksinerte.

 

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksineprogrammet som kommunane skal tilby sine innbyggjarar. Koronavaksinen er gratis.

På FHI sine sider kan du lese meir om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet: www.fhi.no/kvp
 

Prioriterte grupper

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt å ta koronavaksinen. Basert på råd frå FHI har regjeringa kome med følgande prioritering: Sjå prioriteringsrekkjefølga for koronavaksine.

 

Informasjon til deg som har fått første dose med AstraZeneca vaksine:

Fjaler kommune har gitt tilbod om mRNA vaksine som dose 2 til dei som fekk AstraZeneca i mars. Ynskjer du dose 2 og ikkje har fått time kan du ta kontakt med sentralbordet på telefon 57738000.

Informasjon frå FHI:

 

Fjaler kommune tilbyr ikkje Janssen-vaksinen

Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Fjaler kommune einige om at vi ikkje vil tilby Janssen-vaksinen på legekontoret.

Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.