Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Vaksinespørsmål: 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)

 

Plakatar og informasjonsmateriell

Plakatar 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeida plakatar og informasjonsmateriell om generelle smitteverntiltak og retta mot covid-19.

Gå til Helsedirektoratet sine nettsider


Informasjon og informasjonsfilmar på ulike språk

På vimeo.com finn du filmar med generell informasjon om koronavirus på ulike språk.

Gå til vimeo.com

 

På integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider finn du korona informasjon på ulike språk

Gå til imdi.no