Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Status koronavaksinering i Fjaler kommune

Fjaler kommune har meldt Folkehelseinstituttet (FHI)  at vi har god kapasitet til å administrere ut til innbyggarane dei vaksinedosane vi får frå dei. Det vil sei at framdrifta i vaksineringa i Fjaler er styrt av tilgangen på vaksiner.

I veke 8 og 9 har vi ikkje fått nye doser berre påfyll/dose 2. I veke 10 får vi nye doser av Pfizer vaksina som går til gruppe 3 (75+) og av AstraZeneca som går til helsepersonell.

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksineprogrammet som kommunane skal tilby sine innbyggjarar. Fjaler kommune vil få tilgang til fleire ulike vaksinetypar som kjem til  ulike tidspunkt.

På FHI sine sider kan du lese meir om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet: www.fhi.no/kvp
 

Prioriterte grupper

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt å ta koronavaksinen. Basert på råd frå FHI har regjeringa kome med følgande prioritering: Sjå prioriteringsrekkjefølga for koronavaksine.

Kommunen tek kontakt med deg når det er din tur for tilbod om vaksinasjon. Du skal ikkje  kontakte kommunen eller fastlege for å setje deg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.