Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Plakatar og informasjonsmateriell

Plakatar 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeida plakatar og informasjonsmateriell om generelle smitteverntiltak og retta mot covid-19.

Gå til Helsedirektoratet sine nettsider


Informasjon og informasjonsfilmar på ulike språk

På vimeo.com finn du filmar med generell informasjon om koronavirus på ulike språk.

Gå til vimeo.com

 

På integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider finn du korona informasjon på ulike språk

Gå til imdi.no