Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Retningslinjer for besøk ved Fjaler sjukeheim

  • Ta kontakt med avdelinga på førehand for å avtale besøk. 
  • Antal besøkande bør begrensast til to personar.
  • Du og den du skal besøke må vere friske.
  • Desinfiser hendene dine når du kjem og når du går.
  • Du skal halde 2 meter avstand til bebuarar og tilsette
     

Vi ber om at besøkande fyljer FHi sine retningsliner 


Kontakt Fjaler sjukeheim på telefon:

  • Korttidsavdeling, telefon 414 64 562
  • Langtidsavdeling, telefon 414 69 582
  • Skjerma eining, telefon 953 09 778