Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Borgarleg vigsel

Kommunane overtok ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel frå 1. januar 2018 etter ending i ekteskapslova. Lovendringa gjer at ordførarar og varaordførarar har mynde til å vigsle brudepar. Det alminnelege tilbodet om borgarleg vigsel er gratis for kommunen sine innbyggjarar.

Prøvingsattest

Før de giftar dykk må skatteetaten sjekke om de oppfyller villkåra for å inngå ekteskap. det vil seie at de må sende inn ein del papir. Behandlingstida er to-tre veker så ver ute i god tid før vigselen.

 

Sjå skatteetaten: Vegen til ekteskap - steg for steg

 

Om alt er i orden skriv Skatteetaten ut ein prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Du skal sende prøvingsattesten til oss. Prøvingsattesten er gyldig i fire månadar.

 

Bestille vigsel

Skal du gifte deg borgarleg i Fjaler kommune må du sende inn elektronisk søknad om borgarleg vigsel som du finn på heimesida vår under sjølvbetening og skjema.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på telefon 57 73 80 00.

 

Korleis blir sermonien

I sermonien nyttar ein det borgarlege vigselformularet, som er eit tekst som vigslaren les opp. Sermonien kan deretter bli tilpassa med til dømes tekst og musikk utover dette.
 

Vigselattest

Kommunen sender vigselmelding til folkeregisteret innan tre dagar etter vigelen. Vigselattest vil de motta frå Folkeregisteret.
 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette inneber at personar av same kjønn kan inngå ekteskap. Tidlegare inngått partnarskap kan gjerast om til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Kjetil Felde
Ordførar
E-post
Telefon 57 73 80 52
Mobil 970 32 034