Røysterett og manntal

Du må ha røysterett og stå innført i manntalet for å kunne røyste. Her kan du sjå om du oppfyller krava til røysterett.