Røyste på valdagen

Valdagen er på måndag 11.september. I Fjaler kommune er det også ope for røysting i Dale på søndag 10.september.  På desse dagane må du røyste i den kommunen du er registrert som busett i folkeregisteret på 30.juni 2023. 

Tid og stad for røysting på valdagen

Tid og stad for røysting på valdagen
Dato Krins Vallokale Opningstid
Søndag 10. sep Dingemoen Fjalerhuset 16:00 - 19:00
Måndag 11. sep Dingemoen Fjalerhuset 09:00 - 20:00
Måndag 11. sep Flekke Flekke skule 12:00 - 18:00
Måndag 11. sep Guddal Guddal skule 12:00 - 18:00
Måndag 11. sep Våge Våge skule 12:00 - 18:00

Ta med legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon når du skal røyste. 

Sjå kva som er gyldig legitimasjon (www.valg.no)

Det er ikkje naudsynt å ha med valkort, men registrering av røystegjevinga di går raskare om du har det med. 

 

Slik stemmer du

Les meir om korleis du stemmer på valg.no