Ordførar og varaordførar

   
Kjetil Felde (Senterpartiet) er valt til ordførar for perioden 2019 - 2023. Ordførar leiar møta i kommunestyret og formannskapet og er kommunen sin rettslege representant der slik mynde ikkje er tillagt andre.

Ordføraren har kontor i 3. etasje på Fjalerhuset.
 

Kontaktinformasjon ordførar 

Kontaktinformasjon varaordførar

Leif Jarle Espedal (Arbeidarpartiet) er varaordførar.

 

Tidligare ordførarar

Les om histore om tidligare ordførarar og kommunegrenser