Administrativ organisering


Sjå organisasjonskart for Fjaler kommune (PNG, 30 kB)


Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppe er sett saman av kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, kultursjef, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef teknisk og kommunalsjef helse- og omsorg. 
 

Kommunedirektør Bente Nesse

Økonomisjef Annikken Myklebust

Personalsjef : Wenche Elveseter

Kommunalsjef oppvekst Ingvard Flekke

Kommunalsjef teknisk Connie Hovland

Kommunalsjef Helse- og omsorg Kjersti Valvik

Komunalsjef Kultur og samfunnsutvikling Ingeborg Tysnes


Administrasjon/stab


Tenesteområda

Skule og Barnehage
Kultur

 

Teknisk kontor
  • Kommunalsjef teknisk, Connie Hovland
  • Teknisk kontor
  • Driftssentralen
  • Reinhaldssentralen
Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad, leiar Johannes Folkestad

Tenestekontoret Helse- og omsorg

Tenestekontoret, leiar Bente Solheim

Miljøtenesta

Miljøtenesta, leiar Karin Strand

Hafs barnevernteneste

Hafs barnevernteneste, leiar Silje Myklebust

Helseteneste
Heimeteneste

Heimeteneste, leiar Janne Øksenberg

Sjukeheimen

Sjukeheimen, leiar Evy Solheim

Nav Fjaler

Nav Fjaler, leiar Toril Rysjedal Bygnes