Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Administrativ organisering


Sjå organisasjonskart for Fjaler kommune (PNG, 30 kB)


Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppe er sett saman av kommunedirektør, økonomisjef, personalsjef, kultursjef, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef teknisk og kommunalsjef helse- og omsorg. 
 

Kommunedirektør Bente Nesse

Økonomisjef Annikken Myklebust

Personalsjef : Wenche Elveseter

Kommunalsjef oppvekst Ingvard Flekke

Kommunalsjef teknisk Connie Hovland

Kommunalsjef Helse- og omsorg Kjersti Valvik

Komunalsjef Kultur og samfunnsutvikling Ingeborg Tysnes


Administrasjon/stab


Tenesteområda

Skule og Barnehage
Kultur

 

Teknisk kontor
  • Kommunalsjef teknisk, Connie Hovland
  • Teknisk kontor
  • Driftssentralen
  • Reinhaldssentralen
Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad

Landbrukskontoret for Askvoll, Fjaler og Hyllestad, leiar Johannes Folkestad

Tenestekontoret Helse- og omsorg

Tenestekontoret, leiar Bente Solheim

Miljøtenesta

Miljøtenesta, leiar Karin Strand

Hafs barnevernteneste

Hafs barnevernteneste, leiar Silje Myklebust

Helseteneste
Heimeteneste

Heimeteneste, leiar Janne Øksenberg

Sjukeheimen

Sjukeheimen, leiar Evy Solheim

Nav Fjaler

Nav Fjaler, leiar Toril Rysjedal Bygnes