Velkommen til Mi side


På Mi side har du som innbyggjar tilgang til din profil, digital post til og frå kommunen, du kan sjå informasjon om eigedommar du eig, og gå vidare til ei rekkje nasjonale tenester frå til dømes Skatteetaten, NAV og Statens Vegvesen.

Du får tilgang til relevant informasjon for deg frå alle kommunar du har eit forhold til (t.d. den kommunen du bur i og den kommunen du har ein fritidsbustad i).

 

Logg inn på Mi side