Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Vakttelefonar


Vakttelefonar Fjaler kommune

Vakttelefonar Fjaler kommune
Type vakt Dag 0800-1500 (1545) Kveld 1500 (1545) -2200 Natt 2200-0800 Nettstad
Teknisk vakt 95183515 95183515 95183515
Legevakt 116 117 116 117 116 117 SYS IKL
Fjaler sjukeheim 41464562 41464562 95255932
Psykisk helse 91367647 91367647 95255932
Heimeteneste 95255930 95255930 95255932
Veterinærvakt 57789557 57789557 57789557

Andre krise- og hjelpetelefonar

Andre krise- og hjelpetelefonar
Nemning Telefonnummer Nettstad
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Alarmtelefon for barn og unge
Støttesenter for incest og seksuelle overgrep (SMISO) 80057000 SMISO
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57743600 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politi 02800 Politiet
Prest 95483152 Den norske kyrkja
Konfliktrådet Vest 57 00 14 71 Konfliktrådet Vest
Barnevernvakt Sogn og Fjordane 47457272

Kriseleiing

Telefonnummer for kriseleiing
Nemning Telefonnummer
Satelitt, kriseleiing 00 88 16 41 41 46 91
Satelitt, brannvesenet 00 88 16 22 47 67 21
Satelitt, eksterne ko (brann) 00 88 16 22 47 67 22

Nødnummer

Brann: 110

Politi: 112

Medisinsk nødhjelp: 113