Vakttelefonar


Vakttelefonar Fjaler kommune

Vakttelefonar Fjaler kommune
Type vakt Dag, 08.00–15.30 Kveld, 15.30–22.00 Natt, 22.00–08.00
Teknisk vakt 95 18 35 15 95 18 35 15 95 18 35 15
Legevakt 116 117 116 117 116 117
Fjaler sjukeheim 41 46 45 62 41 46 45 62 95 25 59 32
Psykisk helse 91 36 76 47 91 36 76 47 95 25 59 32
Heimeteneste 95 25 59 30 95 25 59 30 95 25 59 32
Veterinærvakt * 57 78 95 57 57 78 95 57 57 78 95 57
Barnevernsvakt utanom arbeidstid 47 45 72 72 47 45 72 72

* Får du ikkje svar på veterinærvakt telefon 57 78 95 57, kan du forsøke å ringe: Gro Bruteig, telefon 913 14 116, Nora Groschke, telefon 950 09 332 eller Neringa Pabreziene telefon 415 88 930.
 

Andre krise- og hjelpetelefonar

Tannlege

  • Askvoll tannklinikk: Telefon: 57 63 69 20
  • Tannlegane i Dale AS: telefon 41 41 80 07

Sogn og Fjordane har ikkje tannlegevakt grunna dei store avstandane du må reise for å få akutt hjelp. Treng du akutt hjelp utanom opningstid, kan du ringe til legevakt eller prøve å ringe tannlegane i ditt området privat. Tannlegen vil stille opp om han eller ho har moglegheit.
 

Kriseleiing

Telefonnummer for kriseleiing
Nemning Telefonnummer
Satelitt, kriseleiing 00 88 16 41 41 46 91
Satelitt, brannvesenet 00 88 16 22 47 67 21
Satelitt, eksterne ko (brann) 00 88 16 22 47 67 22

Nødnummer

Brann: 110

Politi: 112

Medisinsk nødhjelp: 113