NødnummerBrann: 110


Politi: 112


Medisinsk nødhjelp: 113


 

Vakttelefonar Fjaler kommune
Vakttelefonar Fjaler kommune
Type vakt Dag 0800-1500 (1545) Kveld 1500 (1545) -2200 Natt 2200-0800 Nettstad
Teknisk vakt 95183515 95183515 95183515
Legevakt 116 117 116 117 116 117 SYS IKL
Bistand og omsorg 41464562 41464562 95255932
Psykisk helse 91367647 91367647 95255932
Veterinærvakt 57789557 57789557 57789557

 

 

Andre krise- og hjelpetelefonar
Andre krise- og hjelpetelefonar
Nettstad
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Alarmtelefon for barn og unge
Støttesenter for incest og seksuelle overgrep (SMISO) 80057000 SMISO
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57743600 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politi 02800 Politiet
Prest 95483152 Den norske kyrkja
Konfliktrådet i Sogn og Fjordane 22777240 Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Barnevernvakt Sogn og Fjordane 47457272

 

 

Kriseleiing


Nemning                                 Telefonnummer                           

Krise 1                                      976 97 437

Krise 2                                      976 89 290

Satelitt, kriseleiing                    00 88 16 41 41 46 91

Satelitt, brannvesenet              00 88 16 22 47 67 21

Satelitt, ekstern ko (brann)       00 88 16 22 47 67 22

Kriseleiing (møterom Flekke)   57 73 52 06