Nødnummer

Brann: 110


Politi: 112


Medisinsk nødhjelp: 113

 

Legevakt: 116 117
 

Ønskjer du å nå legevakta i Førde sjølv om du er ein annan stad i landet, må du ringe:
57 83 23 00

Vakttelefonar
Vakttelefonar
Type vaktDag 0800-1500 (1545)Kveld 1500 (1545) -2200Natt 2200-0800Nettstad
Teknisk vakt951835159518351595183515
Legevakt57738190116 117116 117SYS IKL
Bistand og omsorg414645624146456295255932
Psykisk helse913676479136764795255932
Veterinærvakt577895575778955757789557
Andre krise- og hjelpetelefonar
Andre krise- og hjelpetelefonar
  Nettstad
Alarmtelefon for barn og unge116 111Alarmtelefon for barn og unge
Støttesenter for incest og seksuelle overgrep (SMISO)80057000SMISO
Krisesenteret i Sogn og Fjordane57743600Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politi02800Politiet
Prest95483152Den norske kyrkja
Konfliktrådet i Sogn og Fjordane22777240Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Barnevernvakt Sogn og Fjordane47457272
Kriseleiing
Kriseleiing
NemningTelefonnummer
Krise 1976 97 437
Krise 2976 89 290
Satellitt, kriseleiing00 88 16 41 41 46 91
Satellitt, brannvesenet00 88 16 22 47 67 21
Satellitt, eksternt ko (brann)00 88 16 22 47 67 22
Kriseleiing57 73 52 06
Sist endra 13.01.2016 av Elin Ullebø Ulvik
Artikkel (1)
 
 
Login for redigering