Nødnummer

Brann: 110


Politi: 112


Medisinsk nødhjelp: 113

 

Legevakt: 116 117
 

Ønskjer du å nå legevakta i Førde sjølv om du er ein annan stad i landet, må du ringe:
57 83 23 00

Vakttelefonar Sommartid : 0800-1500 Vintertid : 0800-1545
Type vakt Dag 0800-1500 (1545) Kveld 1500 (1545) -2200 Natt 2200-0800 Nettstad
Teknisk vakt 95183515 95183515 95183515
Legevakt 57738190 116 117 116 117 SYS IKL
Bistand og omsorg 41464562 41464562 95255932
Psykisk helse 91367647 91367647 95255932
Veterinærvakt 57789557 57789557 57789557
Andre krise- og hjelpetelefonar Andre krise- og hjelpetelefonar
Nettstad
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Alarmtelefon for barn og unge
Støttesenter for incest og seksuelle overgrep (SMISO) 80057000 SMISO
Krisesenteret i Sogn og Fjordane 57743600 Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Politi 02800 Politiet
Prest 95483152 Den norske kyrkja
Konfliktrådet i Sogn og Fjordane 22777240 Konfliktrådet i Sogn og Fjordane
Barnevernvakt Sogn og Fjordane 47457272
Kriseleiing Telefonnummer kriseleiing
Nemning Telefonnummer
Krise 1 976 97 437
Krise 2 976 89 290
Satellitt, kriseleiing 00 88 16 41 41 46 91
Satellitt, brannvesenet 00 88 16 22 47 67 21
Satellitt, eksternt ko (brann) 00 88 16 22 47 67 22
Kriseleiing 57 73 52 06