Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00

Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 er open heile døgnet.

NAV Fjaler held stengt som førebyggande tiltak for å avgrense smitte.

Vi oppmodar om at flest mogleg nyttar  seg av dei elektroniske løysingane på nav.no - også for å søkje om økonomisk stønad.

Sjå https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Sosiale tenester