NAV Fjaler er ope for førehandsavtalte samtalar måndag til fredag

Sjå informasjon om opningstider for Nav Fjaler

Vi oppmodar om at flest mogleg nyttar  seg av dei elektroniske løysingane på nav.no - også for å søkje om økonomisk stønad.

Sjå https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Sosiale tenester