Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

NAV Fjaler er ope for førehandsavtalte samtalar måndag til fredag

Sjå informasjon om opningstider for Nav Fjaler

Vi oppmodar om at flest mogleg nyttar  seg av dei elektroniske løysingane på nav.no - også for å søkje om økonomisk stønad.

Sjå https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Sosiale tenester