Vurderingsrapportar

Yksnebjør barnehage - Klikk for stort bilete

For å sikre kvaliteten og stimulere til forbetring i skulane og barnehagane har dei seks kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund, Gulen og Høyanger oppretta eit fellesvurderingsnettverk som med jamne mellomrom vurderer skulane og barnehagane i regionen. Vurderingsnettverket er røynde lærararar og førskulelærarar i regionen. Alle vurderer i annan kommune enn der dei arbeider. Fleire av vurderarane har vidareutdanning i kvalitetsvurdering i skule og barnhage. Ein utviklingsleiar administrerer arbeidet og deltek som vurderar.

Her finn du dei nyaste rapportane frå skule- og barnehagevurderingar  i Fjaler.