Grunnskuleopplæring for vaksne

Undervising - Klikk for stort bilete

Du som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt du ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.

Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

 

Lover og forskrifter

Opplæringslova

Publisert av Elin Ulvik Ullebø. Ansvarleg Marit Hammer. Sist endra 25.02.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering