Grunnskulane i Fjaler

 

Utleige av skulebygg

Søknader frå lag og organisasjonar om fast leige av lokale for skuleåret 2015/2016 skal sendast til den aktuelle skulen v/rektor innan
1. september 2015.

Publisert av Elin Ullebø Ulvik. Sist endra 18.08.2015 av Elin Ullebø Ulvik
 
 
Login for redigering