Grunnskulane i Fjaler

Guide til foreldre med barn som ikkje har det bra på skulen

Utdanningsdirektoratet har laga ein guide om rettigheiter og korleis gå fram i kontakten med skulen.

 

Utleige av skulebygg

Søknader frå lag og organisasjonar om fast leige av lokale skal sendast til den aktuelle skulen v/rektor innan
1. september.