Skulefritidsordning - SFO

 • Skulefritidsordninga er eit tilbod før og etter skuletid for alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med særskilde behov i 5.-7. klasse.
 • Dagleg opningstid er etter behov innanfor ei tidsramme frå 07.00 - 16.30. Opningstida i dei ulike SFO-tilboda kan variere innanfor denne tidsramma.
 • Ved henting etter kl 16.30 vert det kravd gebyr.
 • Det er ikkje rett til skuleskyss til/frå SFO
   

Friminutt - Klikk for stort bilete Søknad om plass

 • Du søkjer elektronisk om SFO-plass.
 • Du treng ikkje logge deg på om du søkjer for første gong, vel berre SFO-fana og legg inn ønska tilbod.
 • Søknadsfrist for SFO er 15. april kvart år.

Søk SFO plass >

Om du treng hjelp til å søkje/tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med den aktuelle skulen.

Endringar og oppseiing
 

Du må logge deg inn på føresettportalen for å endre SFO-tilbodet eller seie opp plassen.
Oppseiingstid er ein månad frå den 1. i månaden.

Ferietilbod - SFO

 • Dingemoen skule har ferietilbod i haust-, vinterferie og i sommarferien, unnateke veke 27, 28, 29 og 30.  
 • Born som elles har ordinært SFO-tilbod har prioritet dersom det er fleire søkjarar til ferietilboda enn det skulen har kapasitet til å ta imot.
 • Du kan melde på i heile veker, ikkje enkeltdagar.
 • Tilbodet kjem i gang dersom det vert påmeldt minst 6 barn.
 • Søknadsfristen for ferietilbod er 1. mai for sommarferie, og ein månad før haust- og vinterferie.

Betalingssatsar

 • Opningstida før/etter skuletid og ved heil/halv dag vert rekna i heile og halve timar, ikkje minutt.
 • Informasjon om opningstida til ditt SFO-tilbod får du på skulen.
SFO - betalingssatsar
Tilbod Pris
20-26 timar pr veke kr 2 500,- pr mnd
15-20 timar pr veke kr 2 150,- pr mnd
10-15 timar pr veke kr 1 700,- pr mnd
0-10 timar pr veke kr 1 300,- pr mnd
Tilbod i skuleferiar kr 1 000,- pr veke
Enkeltdagar kr 200,- pr dag
Ekstratimar kr 50,- pr time
Gebyr ved for seint henta barn kr 150,- pr påbegynt halvtime
Syskenmoderasjon 30% for 2.barn og 50 % for 3. og fleire barn

 Vedtekter SFO (PDF, 86 kB)