Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Skulane i Fjaler

Fjaler kommune har har tre skular: Flekke skule, Våge barne- og ungdomsskule, Dingemoen skule (1 - 10 skule)

Dingemoen 1 - 10 skule skal stå ferdig hausten 2021. Dingemoen skule og Fjaler ungdomsskule vil då bli samlokalisert. Dei to skulane har hatt felles leiing frå hausten 2020.
 

Finn meir informasjon på skulane sine heimesider:

 

Dingemoen skule

Flekke skule

Våge skule

 

Skuleruta 

 

Skulemiljø og mobbeombod

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274