Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Skulane i Fjaler

Fjaler kommune har har fire skular: Flekke skule, Våge barne- og ungdomsskule, Dingemoen skule (Dale) og Fjaler ungdomsskule (lokalisert i Dale).

Hausten 2021 vil nye Dingemoen 1 - 10 skule stå ferdig. Dingemoen skule og Fjaler ungdomsskule vil då bli samlokalisert. Dei to skulane har hatt felles leiing frå hausten 2020.
 

Finn meir informasjon på skulane sine heimesider:

 

Dingemoen skule

Fjaler ungdomsskule

Flekke skule

Våge skule

 

Skuleruta 

 

Skulemiljø og mobbeombod