Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Skulane i Fjaler

Fjaler kommune har har fire skular: Flekke skule, Våge barne- og ungdomsskule, Dingemoen skule (Dale) og Fjaler ungdomsskule (lokalisert i Dale).

Hausten 2021 vil nye Dingemoen 1 - 10 skule stå ferdig. Dingemoen skule og Fjaler ungdomsskule vil då bli samlokalisert. Dei to skulane har hatt felles leiing frå hausten 2020.
 

Finn meir informasjon på skulane sine heimesider:

 

Dingemoen skule

Fjaler ungdomsskule

Flekke skule

Våge skule

 

Skuleruta 

 

Skulemiljø og mobbeombod

Ingvard Flekke
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 57 73 80 56
Mobil 918 80 274