Fjaler Næringsutvikling

Fjaler Næringsutvikling held til  i 2.etasje på Dale senter.

Kontaktinformasjon:

 

Dagleg leiar: Ainor Naustdal

Telefon:  91 70 97 15

E-post: ainor.naustdal@fnu.no