Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Skjenkeløyve

Den som ynskjer å drive skjenking av alkohol må først søkje om alminneleg bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk.

Det må søkjast om ny bevilling ved vesentleg endring i eigarsamansetninga eller endring av konsept for verksemda

Ved verksemdsoverdraging kan ny eiger drive på eksisterande bevilling i inntil tre månader. Men da må melding om verksemdsoverdraging og søknad om ny bevilling vere levert kommunen innan 30 dagar etter at overdraginga har skjedd. 

Alkoholklasser

Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som innehelder over 2,5 og høgst 4,7 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som innehelder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som innehelder mellom 22 og 60 vol.% alkohol.

 

Skjema for søknad om skjenkeløyve

Sakshandsamar
  • Tlf: 5773 8005
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: