Skjenkeløyve

Den som ynskjer å drive skjenking av alkohol må først søkje om alminneleg bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk.

Det må søkjast om ny bevilling ved vesentleg endring i eigarsamansetninga eller endring av konsept for verksemda

Ved verksemdsoverdraging kan ny eiger drive på eksisterande bevilling i inntil tre månader. Men da må melding om verksemdsoverdraging og søknad om ny bevilling vere levert kommunen innan 30 dagar etter at overdraginga har skjedd. 

Publisert av Martin Lundgård. Sist endra 12.09.2016 av Martin Lundgård

Alkoholklasser

Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som innehelder over 2,5 og høgst 4,7 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som innehelder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som innehelder mellom 22 og 60 vol.% alkohol.

 

 

 
 
Login for redigering